Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường (KTT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường
 • Tên quốc tế
  Thien Truong Investment Equipment and Construction Engineering Joint Stock Company
 • Viết tắt
  KTT
 • Trụ sở chính
  Lô 55 đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 • Điện thoại
  +84-(350)-383.98.39
 • Fax
  +84-(350)-383.45.78
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Thiết bị điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Hữu Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Anh Tú
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vi Trung Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Như Đô
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Vân Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Xuân Bảy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Minh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Hữu Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Vi Trung Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Hồng Mến
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Hữu Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ