Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đường Kon Tum
 • Tên quốc tế
  KonTum Sugar Joint Stock Company
 • Viết tắt
  KTS
 • Trụ sở chính
  Km 2 Xã Vinh Quang, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại
  60.6289549
 • Fax
  60.3862969
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Việt Anh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Hồng Thái
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Minh Thông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thái Văn Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Nhi
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Cần
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Hồng Thái
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Quảng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Minh Tường
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hoàng Sâm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ