Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
 • Tên quốc tế
  Kien Giang Trading Joint Stock Company
 • Viết tắt
  KTC
 • Trụ sở chính
  Số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại
  0297 3862 113
 • Fax
  0297 3866 080
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Tạp hóa
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thanh Tung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Cảnh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Thái Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Quang Hiển
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Hương Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Ngọc Tuyến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Văn Lành
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lý Thu Diễm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hữu Nghị
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Khoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Chí Công
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Hoàng
  Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Thanh Nguyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Ngọc Tuyến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duy An
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thị Hương Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thành Công
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Hoài Thanh
  Kế toán trưởng
 • Đinh Hoài Thanh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ