Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (KTB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc
 • Tên quốc tế
  Tay Bac Minerals Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Tay Bac Invest.,JSC
 • Trụ sở chính
  Số 02/660, Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3719.8888
 • Fax
  024 3719.2222
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Thành Long
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Kim Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Xuân Khương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hưng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Tống Thị Loan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Năm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thành Long
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Kim Khoa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Văn Hiến
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ