Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh (KSQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh
 • Tên quốc tế
  Quang Anh Mineral Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Khoáng sản Quang Anh
 • Trụ sở chính
  Tầng 9, toàn nhà Trung Tín, số 108 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3564 3689
 • Fax
  024 3569 3690
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vương Văn Ba
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Văn Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Huy Huấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Long Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Hòe
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Thoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Việt Thông
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hoa
  Kế toán trưởng
 • Lê Huy Huấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ