Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu
 • Tên quốc tế
  Mineral Ferrous Metallergy Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Khoáng Sản Luyện Kim Màu
 • Trụ sở chính
  KM 15, quốc lộ 21, Thành Lập, Lương Sơn, Hòa Bình
 • Điện thoại
  (+84)-0963 995 646
 • Fax
  (+84)-03.51-385.52.96
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đa dạng các ngành công nghiệp
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thanh Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Hồng Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lâm Hoàng Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Tú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Tuyết
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Chử Thị Ngọc Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Mạnh Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Đào Đình Kiên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tiến Thành
  Kế toán trưởng
 • Vũ Thị Hồng Hạnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ