Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH
 • Tên quốc tế
  KSH INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  KSH.JSC
 • Trụ sở chính
  Số 27 Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại
  04 39364695
 • Fax
  04 39364696
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đức Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Cương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Pháo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Tiến Đạt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Nguyệt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Quế
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Hải Yến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Thắng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hương Ly
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hương Ly
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ