Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH
 • Tên quốc tế
  KSH INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  KSH.JSC
 • Trụ sở chính
  Số 99 An Trạch, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
 • Điện thoại
  024 39364 695
 • Fax
  04 3936 4696
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Văn Long
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Đình Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Thu Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Thúy Hằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Thị Khánh Ly
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Văn Long
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Đức
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Khánh Toàn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ