Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa (KSE: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa
 • Tên quốc tế
  Khanh Hoa Seafoods Exporting Joint Stock Company
 • Viết tắt
  KHASPEXCO
 • Trụ sở chính
  Số 50 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại
  (058) 3881 161
 • Fax
  (058) 3881 675
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trọng Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đào
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lương Ích
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Xuân Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Tình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quang Khôi
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Quỳnh An
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trọng Thắng
  Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Tình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Lương Ích
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Phương Thủy
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Trọng Thắng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ