Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa (KSC: OTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa
 • Tên quốc tế
  Khanh Hoa Salt Joint Stock Company
 • Viết tắt
  KHASASCO
 • Trụ sở chính
  108 Đường 2/4, Phường Vĩnh Phúc, TP Nha Trang, Tình Khánh Hòa
 • Điện thoại
  583832778
 • Fax
  583831065
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thị Phượng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bá Hùng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Đình Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Việt Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Nguyên Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Ngọc Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Quang Toản
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Tú
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Huấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Vẽ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Bá Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Quang Toản
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Ngọc Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Đình Đông
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Mỹ Huệ
  Kế toán trưởng
 • Vũ Đình Đông
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ