Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
 • Tên quốc tế
  Binh Duong Mineral And Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BIMICO
 • Trụ sở chính
  Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, thị xã Thuận Anh, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  +84-(0)650-382.26.02
 • Fax
  +84-(0)650-382.39.22
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Tấn Đạt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Đính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Lộc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tôn Thất Diên Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Phòng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Công Sơn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Mai Văn Lịch
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Bích Liễu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Tấn Đạt
  Tổng Giám đốc
 • Trần Đình Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Phòng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Văn Lộc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Quang Thung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Trọng Nghĩa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoành Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lương Võ Hùng
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Hoàng Tâm
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Quốc Phòng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ