Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận (KSA: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận
 • Tên quốc tế
  Binh Thuan Mineral Industry Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Binh Thuan Mineral
 • Trụ sở chính
  Khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại
  +84-(0)62-36-02.333
 • Fax
  +84-(0)62-35.68.463
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Thị Hinh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Tú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lâm Hoàng Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Quốc Tuệ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Kim Thu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đoàn Minh Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đình Trường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Hinh
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Tuấn Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Minh
  Giám đốc Tài chính
 • Trần Kiên Cường
  Kế toán trưởng
 • Trần Kiên Cường
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ