Công ty Cổ phần Tư vấn dự án quốc tế KPF (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tư vấn dự án quốc tế KPF
 • Tên quốc tế
  KPF CONSULTANT INTERNATIONAL PROJECT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  KPF INTERNATIONAL., JSC
 • Trụ sở chính
  Tầng 3, số 48, ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại
  84-4-39970803
 • Fax
  84-4-38686263
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Dương Minh Đức
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đoàn Minh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Quang Thái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Chí Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Thị Dinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Tuyết Mai
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Hợp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Tuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Minh Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Chí Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Hùng
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ