Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung (KMT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung
 • Tên quốc tế
  Central Vietnam Metal Corporation
 • Viết tắt
  CEVIMETAL
 • Trụ sở chính
  69 Quang Trung, Hải Châu I, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Điện thoại
  +84-(0)511-382.18.24/ 382.28.07
 • Fax
  +84-(0)511-382.33.06
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Huỳnh Trung Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Bốn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Mãi
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lưu Thương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Tuyết Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Anh Hoàng
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Văn Phong
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn
  Kế toán trưởng
 • Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ