Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung (KMT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung
 • Tên quốc tế
  Central Vietnam Metal Corporation
 • Viết tắt
  CEVIMETAL
 • Trụ sở chính
  69 Quang Trung, Hải Châu I, Hải Châu, Đà Nẵng
 • Điện thoại
  +84-(0)511-382.18.24/ 382.28.07
 • Fax
  +84-(0)511-382.33.06
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Huỳnh Trung Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Bốn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Mãi
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lưu Thương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Tuyết Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Anh Hoàng
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Văn Phong
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn
  Kế toán trưởng
 • Thân Thanh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ