Công ty Cổ phần Mirae (KMR: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Mirae
 • Tên quốc tế
  Mirae Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Mirae JSC
 • Trụ sở chính
  Khu phố 1B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  +84-(0)650-79.10.38
 • Fax
  +84-(0)650-79.10.37
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Shin Young Sik
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lim Seong Yeon
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Choi Young Ho
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Shin Dong Jin
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lim Jong Keon
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Kim Chul Soo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Công Khanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hoàng Từ Dung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Ngọc Bích
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Shin Young Sik
  Tổng Giám đốc
 • Choi Young Ho
  Phó Tổng Giám đốc
 • Kim In Sou
  Phó Tổng Giám đốc
 • Park Hee Sung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Shin Dong Jin
  Phó Tổng Giám đốc
 • Kim Chul Soo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Liên
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Ngọc Liên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ