Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KLB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
 • Tên quốc tế
  Kien Long Commercial Joint Stock Bank
 • Viết tắt
  KienLong Bank
 • Trụ sở chính
  Số 40-42-44 đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại
  0297 3869950
 • Fax
  0297 3877538
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Ngân hàng
 • Ngành
  Ngân hàng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Hữu Tín
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Thanh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Trọng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trung Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Tuấn Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Trung Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thụy Quỳnh Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Trần Duy Huyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Khắc Gia Bảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Khắc Gia Bảo
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Cao Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Minh Quân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Tuấn Anh
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Mỹ Chi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Đức Cần
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoàng An
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Trung Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Mỹ Chi
  Kế toán trưởng
 • Trần Tuấn Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ