Công ty Cổ phần Kim khí KKC (KKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Kim khí KKC
 • Tên quốc tế
  KKC Metal Joint Stock Comapany
 • Viết tắt
  KKC
 • Trụ sở chính
  Số 6 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Điện thoại
  02253836832
 • Fax
  02253836425
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đào Trọng Khôi
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đoàn Trung Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Trọng Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Hồng Liên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Non
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Minh Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Trọng Khôi
  Tổng Giám đốc
 • Đoàn Trung Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Miên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Hữu Nha
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mạc Thị Nhung
  Kế toán trưởng
 • Đào Trọng Khôi
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ