Công ty cổ phần Khí cụ Điện 1 (KIP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Khí cụ Điện 1
 • Tên quốc tế
  Electrical Devices Joint Stock Company No 1
 • Viết tắt
  VINAKIP
 • Trụ sở chính
  Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội
 • Điện thoại
  04. 33 838 181/ 04. 33 839 550
 • Fax
  04. 33 838 405
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Thiết bị điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phùng Đệ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Đình Phẩm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Trung Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Xuân Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Việt Nga
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị My
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phùng Đệ
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đăng Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Xuân Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Thúy
  Kế toán trưởng
 • Phan Thị Minh Nguyệt
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ