Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
 • Tên quốc tế
  Khanh Hoa Water Supply And Sewerage Joint Stock Company
 • Viết tắt
  KHAWASSCO
 • Trụ sở chính
  Số 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 • Điện thoại
  (058) 3815372 (058) 3828807
 • Fax
  (058) 3819144
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Đàm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Đức Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Cao Minh Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lục Chánh Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Hương Giang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Văn Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đình Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Huy
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Đức Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Đàm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Cao Minh Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Quân
  Kế toán trưởng
 • Võ Thị Khánh Hòa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ