Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
 • Tên quốc tế
  Khanh Hoa Water Supply And Sewerage Joint Stock Company
 • Viết tắt
  KHAWASSCO
 • Trụ sở chính
  58 Yersin, P.Phương Sài, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại
  2583815372
 • Fax
  583819144
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Văn Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Đàm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lục Chánh Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Long
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Diễn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thùy Ninh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Đàm
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Đức Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Cao Minh Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Quân
  Kế toán trưởng
 • Võ Thị Khánh Hòa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ