Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
 • Tên quốc tế
  Khanh Hoa Power Joint Stock Company
 • Viết tắt
  KHPC
 • Trụ sở chính
  11 Lý Thánh Tôn - TP Nha Trang - Khánh Hòa.
 • Điện thoại
  582220220
 • Fax
  583823828
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thanh Lâm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Công Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Như Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Cao Ký
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Vân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Kỳ Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Cao
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Cao Ký
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Thanh Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Đăng Hiền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Kim Hoàng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Triều Linh
  Kế toán trưởng
 • Lê Anh Khôi
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ