Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (KHL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long
 • Tên quốc tế
  Hung Long Mineral and Building Material Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long
 • Trụ sở chính
  Thôn An Biên 1, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
 • Điện thoại
  0333.691.392
 • Fax
  0333.692 555
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Mạnh Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Tú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phương Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đức Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Kiên Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lâm Hoàng Giang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thắm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tuấn Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Mạnh Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Lê Đức Dũng
  Kế toán trưởng
 • Lê Đức Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ