Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (KHD: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
 • Tên quốc tế
  Hai Duong Mineral Eineal Processing Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HAMICO
 • Trụ sở chính
  Khu 2, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại
  03203821338 - 03203821297
 • Fax
  3203821557
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Khai thác & Sản xuất
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Thắng Bình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đào Văn Dũng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Quang Mạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Sừ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Văn Trào
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Văn Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Quang Mạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Văn Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Khiêm
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hữu Khiêm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ