Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình
 • Tên quốc tế
  Hoa Binh Mineral Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HBM., JSC
 • Trụ sở chính
  Xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
 • Điện thoại
  +84-(0)218-385.82.80
 • Fax
  +84-(0)218-389.20.28
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thanh Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Xuân Ái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tô Hiếu Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thái Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Quốc Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Xuân Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hậu Thành
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Thúy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Cao Tuyết Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Cao Ngọc Soạn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Sơn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ