Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
 • Tên quốc tế
  Khanh Hoi Investment And Services Corporation
 • Viết tắt
  Khahomex
 • Trụ sở chính
  360A Bến Vân Đồn – Phường 1 – Quận 4 – TP.Hồ̀ Chí́ Minh
 • Điện thoại
  028 3945.10.27
 • Fax
  028 3945.10.28
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Cao Trí
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phan Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Quang Hoàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thân Thị Thu Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thái Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Thị Liên Kiều
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Phạm Ngọc Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Ngọc Hoài Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thái Phong
  Tổng Giám đốc
 • Thân Đức Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Quách Toàn Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Ngưng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Ngọc Hạnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ