Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang (KGU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang
 • Tên quốc tế
  Kien giang Urban Development Joint stock companyG
 • Viết tắt
  KUDC
 • Trụ sở chính
  Số 8 đường Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại
  077 3863 571
 • Fax
  077 3870 191
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Thọ Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Hiền
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Quốc Trưởng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Chí Thiện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Mãi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Hoài Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Như Phượng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thụy Tố Như
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Diễm Thúy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vương Minh Tâm
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tuấn Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Vân
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Thảo
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ