Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành (KDM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành
 • Tên quốc tế
  Long Thanh Construction and Trading Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Xây dựng và thương mại Long Thành
 • Trụ sở chính
  Phố Quý Hòa, Thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại
  0351.3551.223
 • Fax
  0351.3551.223
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lại Xuân Hưởng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lại Thị Thuỳ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Luyện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Nguyên Dương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Việt Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thành Việt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quang Huy
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Chính
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Hồng Gấm
  Kế toán trưởng
 • Lại Thị Thuỳ
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ