Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KCE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa
 • Tên quốc tế
  KHANH HOA POWER CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  KPCECO
 • Trụ sở chính
  Lô C5.6.7.8 KCN Đắc Lộc, Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại
  +84-(0)58-6256699
 • Fax
  +84-(0)58-6256699
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Duy Cửu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Trị
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phước Vĩnh Khải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Đắc Văn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Giang Nam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thúy Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Phước Vĩnh Khải
  Tổng Giám đốc
 • Võ Trị
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Trị
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ