Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (KBE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang
 • Tên quốc tế
  Kien Giang Book and Equipment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  KienGiang B.E.J.Co
 • Trụ sở chính
  Lô E16 số 30-31-32 đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại
  0297 3862125
 • Fax
  0297 386 7517
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hùng Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Kim Tuyến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lâm Văn Nguyễn Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Ngọc Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Hoài Thanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Tú
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Út Thơ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lâm Văn Nguyễn Huy
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Kim Tuyến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lâm Nhựt Minh
  Kế toán trưởng
 • Lâm Nhựt Minh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ