Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
 • Tên quốc tế
  KinhBac City Developement Holding Corporation
 • Viết tắt
  Kinhbac City Group
 • Trụ sở chính
  Lô B7 Khu Công Nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại
  0222 3634034
 • Fax
  0222 3634035
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Thành Tâm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Phúc Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Phát
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Vĩnh Thọ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bích Ngọc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Thế Thị Minh Hồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Tiến Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  Tổng Giám đốc
 • Phan Anh Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mỹ Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Tuấn Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Phúc Hiếu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Phúc Hiếu
  Kế toán trưởng
 • Phạm Phúc Hiếu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ