Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Vietnam Investment Securities Company
 • Viết tắt
  IVS
 • Trụ sở chính
  Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội
 • Điện thoại
  +84-(0)4-35.73.00.73
 • Fax
  +84-(0)4-35.73.00.88
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hao Dan
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đoàn Ngọc Hoàn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Wang Shao Hua
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chen Bin
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Xiang Qing Song
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Zhong Gan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Wu Po
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Liu He Li
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • An Xue Mei
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chen Yu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Công Văn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Tuệ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Xu Xiu Li
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Ngọc Hoàn
  Tổng Giám đốc
 • Đinh Thế Lợi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Quang Kỷ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Anh Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hồng
  Kế toán trưởng
 • Bùi Quang Kỷ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ