Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
 • Tên quốc tế
  Vinacomin – Investment, Trading and Service Joint Stock Company
 • Viết tắt
  V - ITASCO
 • Trụ sở chính
  Số 1, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  2436647595
 • Fax
  436647600
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Cung ứng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Thiều Quang Thảo
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Đức Trịnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hải Phượng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Thứ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Hồng Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Công Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Hải Chiến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Đức Phong
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mai Tất Lã
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Đức Trịnh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Sỹ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hải Phượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Quốc Hưng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ