Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (ITQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang
 • Tên quốc tế
  Thien Quang Group Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TQ Group
 • Trụ sở chính
  Thôn An Lạc, Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại
  +84-(0321) 39 97 185
 • Fax
  +84-(0321) 39 80 908
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Quảng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Kiều Văn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quyết Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Ngọc Phấn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Cao Thị Huyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Quảng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Diệu Linh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Anh Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Hoài Thương
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ