Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong
 • Tên quốc tế
  Innovative Technology Development Corporation
 • Viết tắt
  ITD Corporation
 • Trụ sở chính
  Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 01 đường Sáng Tạo, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 37701114
 • Fax
  028 37701116
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Phần mềm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Doãn Thị Bích Ngọc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thomas Lau Hermansen
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lâm Thiếu Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Hoàng Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Đức Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Vĩnh Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thu Hiền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Thu Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Kim Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lâm Thiếu Quân
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Đức Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thanh Nguyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Thị Thúy Liễu
  Giám đốc Tài chính
 • Trương Thị Phương Dung
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Vĩnh Thuận
  Giám đốc Hệ thống TT
 • Cao Mỹ Phương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ