Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (ITC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
 • Tên quốc tế
  Investment and Trading Of Real Estate Joint Stock Company
 • Viết tắt
  INTRESCO
 • Trụ sở chính
  18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đakao, Quận 1, Tp.HCM
 • Điện thoại
  028 38.23.02.56
 • Fax
  028 38.29.37.64
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Minh Thuận
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Ngọc Tuyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mãnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Hữu Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hữu Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Hồng Liên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Quang Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Thị Lưu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Minh Thuận
  Tổng Giám đốc
 • Đoàn Hữu Chí
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Hữu Chí
  Kế toán trưởng
 • Đoàn Hữu Chí
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ