Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
 • Tên quốc tế
  Tan Tao Investment Industry Corporation
 • Viết tắt
  ITACO
 • Trụ sở chính
  Lô 16, Đường số 2, Khu Công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  +84-(0)8-3750.51.71
 • Fax
  +84-(0)8-3750.82.37
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Thị Hoàng Yến
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Đình Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Hổ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hoàng Ân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Tuấn Cường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Phương Chi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Tấn Phong
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thái Văn Mến
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Quang Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hoàng Ân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Đình Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Viết Đoàn
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ