Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần
 • Tên quốc tế
  Tan Cang Song Than ICD Joint Stock Company
 • Viết tắt
  ICDST
 • Trụ sở chính
  Số 7/20, đường ĐT 743, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  (84-650) 3713483
 • Fax
  (84-650) 3731352
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ngô Trọng Phàn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Sơn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thành Quang Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Bạch Cúc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Hải Đăng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Ngọc Mai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thành Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Phước Hiệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Minh Hương
  Kế toán trưởng
 • Hồ Hải Đăng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ