Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (ISG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế
 • Tên quốc tế
  International Shipping and Labour Cooperation J.S.C
 • Viết tắt
  ISG
 • Trụ sở chính
  36-38 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, TP HCM
 • Điện thoại
  84839433770/76
 • Fax
  84839433778/80
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Ngọc Minh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Xuân Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Cẩm Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Viết Điền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Thanh Du
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Oanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Thanh Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Anh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Viết Điền
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Cẩm Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nghiêm Văn Châu
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ