Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A (IPA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A
 • Tên quốc tế
  I.P.A INVESTMENTS GROUP JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  I.P.A GROUP.,JSC
 • Trụ sở chính
  Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 39365868
 • Fax
  024 39 410 500
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Tài chính chuyên biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Hiền
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Minh Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Hoàng Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Nam Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Hiền
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Hoàng Việt
  Giám đốc Tài chính
 • Phạm Thị Thanh Huệ
  Kế toán trưởng
 • Phạm Thị Thanh Huệ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ