Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (INN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp
 • Tên quốc tế
  Agriculure Printing And Packaging Joint Stock Company
 • Viết tắt
  INN
 • Trụ sở chính
  Số 72 đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
 • Điện thoại
  2436840095
 • Fax
  02436840095
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thành Nam
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Hồng Tuyến
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Trường Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Duy Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Diễm Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Lưu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Phúc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Duy Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quang Lộc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thành Nam
  Tổng Giám đốc
 • Lê Duy Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Thị Loan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Diễm Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Hồng Tuyến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tạ Thị Tuyết Nga
  Kế toán trưởng
 • Vũ Hồng Tuyến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ