Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO (INC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO
 • Tên quốc tế
  IDICO Investment Consultancy Joint Stock Company
 • Viết tắt
  IDICO-INCON
 • Trụ sở chính
  Lầu 6 - 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
 • Điện thoại
  +84-08-39.30.47.90
 • Fax
  +84-08-39.30.47.90
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Minh Toàn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Công Nhân
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Phùng Thị Thơm
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Mai Quốc Chinh
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Khánh
  Ủy viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Thùy Phương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phan Thị Thanh Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lương Thanh Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trung Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Khánh
  Tổng Giám đốc
 • Đàm Văn Kiên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phùng Thị Thơm
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ