Công ty Cổ phần In số 4 (IN4: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần In số 4
 • Tên quốc tế
  No 4 Printing Jonit Stock Company
 • Viết tắt
  IN4 JSC
 • Trụ sở chính
  61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp HCM
 • Điện thoại
  028 38.29.13.12
 • Fax
  028 38.29.75.77
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Chí Trung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Do
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Trần Thọ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Nhanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Thu Nguyệt
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Tài
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Do
  Tổng Giám đốc
 • Phan Chí Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Trần Thọ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Hạnh
  Kế toán trưởng
 • Trần Thanh Quân Triết
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ