Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm
 • Tên quốc tế
  Imexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  IMP
 • Trụ sở chính
  Số 4, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại
  0277 385 1941
 • Fax
  0277 385 3106
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Quốc Định
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Đào
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Hữu Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hàn Thị Khánh Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Nhã Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Văn Nhung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Minh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Tuấn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Kim Chung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Thanh Thúy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Đào
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Định
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Văn Nhung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Minh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Nhã Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hoài Hạnh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Quốc Định
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ