Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm
 • Tên quốc tế
  Imexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  IMP
 • Trụ sở chính
  4 đường 30/04, phường 1, Cao Lãnh, Đồng Tháp
 • Điện thoại
  067.3851620
 • Fax
  067.3853106
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Quốc Định
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Đào
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Hữu Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hàn Thị Khánh Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Nhã Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Văn Nhung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Minh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Tuấn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Kim Chung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Thanh Thúy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Đào
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Định
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Văn Nhung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Minh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Nhã Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hoài Hạnh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Quốc Định
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ