Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IME: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp
 • Tên quốc tế
  Mechanical and Industrial construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  IMECO JSC
 • Trụ sở chính
  929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  2837173554
 • Fax
  2837173201
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đoàn Minh Toàn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Liêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Loan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Sơn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đinh Văn Hanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thanh Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Liêm
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Loan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Văn Hanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Long Châu
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Long Châu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ