Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (ILC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài
 • Tên quốc tế
  International Labour and Services Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài
 • Trụ sở chính
  Số 4 Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Điện thoại
  0225.382 6348
 • Fax
  0225.382 6838
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ cung ứng lao động và đào tạo
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Sỹ Tú
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Trung Hà
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Linh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Thanh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Ngọc Sinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Biên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Hoàng Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Thu Hoài
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Vũ Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Chiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Trung Hà
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Linh Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Biên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Hoàng Phương
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Tuấn Đạt
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ