Công ty Cổ phần ILA (ILA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần ILA
 • Tên quốc tế
  ILA Joint Stock Company
 • Viết tắt
  ILA JSC
 • Trụ sở chính
  Số 20 đường 20, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  08 38375152
 • Fax
  2543838422
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Thân Xuân Nghĩa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Mạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Xuân Hữu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Chí Thiện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Ngọc Bích
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Nhàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Xuân Huy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Khánh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Bảo Khánh Duy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Triệu Quang Phú
  Tổng Giám đốc
 • Trần Đức Định
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Xuân Hữu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Tuyết Nhung
  Kế toán trưởng
 • Đặng Xuân Hữu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ