Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật (IKH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật
 • Tên quốc tế
  The Scientific Technical Printing Joint Stock Company
 • Viết tắt
  STPS.CO
 • Trụ sở chính
  Số 101A Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 8237505
 • Fax
  024 8237506
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Chu Thế Hoàng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Sơn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lê Trà My
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Thu Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Hạnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đào Hương Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Xuân Phúc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thành Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Quốc Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Hưng
  Kế toán trưởng
 • Chu Thế Hoàng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ