Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
 • Tên quốc tế
  Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BECAMEX IJC
 • Trụ sở chính
  Tầng 5, tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  +84-(0)650-384.87.89
 • Fax
  +84-(0)650-384.86.78
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Quảng Văn Viết Cương
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàn Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hiền Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Huyền Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thiện Thể
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thùy Dương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thùy Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Châu Thị Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Quang Ngôn
  Tổng Giám đốc
 • Võ Thị Huyền Trang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Đức Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Thanh Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Thanh Hùng
  Kế toán trưởng
 • Trịnh Thanh Hùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ