Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (IFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  SAIGON INDUSTRIAL FOODSTUFFS JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  INFOODCO
 • Trụ sở chính
  Số 277-279 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  2838264239
 • Fax
  8488324974
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Cung ứng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Võ Thành Đông Phương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Bá Huy
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hồ Thị Phương Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Phước
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Ngọc Hoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Công Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Yến Duyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Xuân Thương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lương Thị Bảy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thùy Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Phước
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Thu Trang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Thị Mai Phương
  Kế toán trưởng
 • Võ Thành Đông Phương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ