Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
 • Tên quốc tế
  Vinh Phuc Infrastructure Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VPID
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại
  +84-(0)211-372.09.45
 • Fax
  +84-(0)211-384.59.44
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trịnh Việt Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Đình Thắng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Hữu Ái
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phùng Văn Quý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Hoanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tùng Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hữu Ánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Lan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Huy Tùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Văn Vinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Tùng Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Anh Đệ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Trung Kiên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hoàn
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Anh Đệ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ