Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng (IDN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Da Nang Printing and Service Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty cổ phần In và dịch vụ Đà Nẵng
 • Trụ sở chính
  Số 420 Lê Duẩn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại
  0236 3822724
 • Fax
  0236 3823371
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lý Xuân Hoàn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Ngọc Bảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Châu Tâm Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thái An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Khánh Tân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Hoa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hà Khiêm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Nho Nguyệt Khanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Trung
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thái An
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hồng Nga
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Hà Thị Thanh Hạt
  Kế toán trưởng
 • Trần Trung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ