Tổng Công ty IDICO - CTCP (IDC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty IDICO - CTCP
 • Tên quốc tế
  IDICO Corporation - JSC
 • Viết tắt
  IDICO
 • Trụ sở chính
  151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, TP. HCM
 • Điện thoại
  2838438883
 • Fax
  2839312705
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ninh Mạnh Hồng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trịnh Hùng Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Đạt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Đạt
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Minh
  Phó Tổng Giám đốc

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ